Ban Chi ủy nhiệm kỳ 2015 – 2017

14:07 15/12/2015 Lượt xem: 139124 In bài viết

Ban Chi ủy nhiệm kỳ 2015 – 2017

- Nguyễn Quang Hải – Bí thư Chi bộ, Tổng Biên tập

- Vũ Thị Thanh Minh – Phó Bí thư Chi bộ, Phó Tổng Biên tập
- Lý Thị Mười - Ủy viên, Phó Trưởng phòng Biên tập – Phóng viên