Ban chấp hành Công đoàn bộ phận Tạp chí Dân tộc

03:22 15/12/2015 Lượt xem: 117566 In bài viết

      + Nguyễn Quang Hải - Chủ tịch

        + Hoàng Thị Phương Liên - Phó Chủ tịch

        + Vũ Thị Kim Dung - Ủy viên

        DANH SÁCH CÔNG ĐOÀN VIÊN

      

        1. Nguyễn Quang Hải

        2. Lương Thị Việt Yến

        3. Nguyễn Bình Minh

        4. Nguyễn Phương Liên

        5. Vũ Thúy Hạnh

        6. Nguyễn Hoàng Anh

        7. Nguyễn Kim Nhung

        8. Lê Thị Tuyết

        9. Trần Quốc Hoàn

       10. Nghiêm Thị Huệ

       11. Vũ Thị Kim Dung

       12. Vi Thị Giang

       13. Nguyễn Thanh Hương

       15. Trần Tuấn Anh

       16. Nguyễn Văn Nhất

       17. Đinh Thị Nhung

       18. Nguyễn Thị Hoàn

       19. Đỗ Thị Thu Hoàn