Ban chấp hành Đoàn thanh niên Tạp chí Dân tộc

03:55 15/12/2015 Lượt xem: 122593 In bài viết

       + Bí thư: Vũ Thị Kim Dung

        + Phó Bí thư: Lê Thị Tuyết

        + Uỷ viên: Nghiêm Thị Huệ

 

        DANH SÁCH ĐOÀN VIÊN

        1.Vũ Thị Kim Dung

        2. Lê Thị Tuyết

        3. Nghiêm Thị Huệ

        4. Đỗ Thị Thu Hoàn

        5. Đinh Thị Nhung

        6. Nguyễn Thanh Hương

        7. Nguyễn Thị Hoàn

        8. Vi Thị Giang

        9. Nguyễn Văn Nhất

        10. Trần Tuấn Anh

        11. Trần Quốc Hoàn