Ban Thư ký nhiệm kỳ 2015 – 2017

11:06 31/08/2015 Lượt xem: 96448 In bài viết

+ Nguyễn Quang Hải – Tổng Biên tập Tạp chí Dân tộc, Thư ký Chi hội

+ Hoàng Thị Phương Liên – Trưởng phòng Thư ký Tòa soạn Tạp chí Dân tộc, Phó Thư ký Chi hội 

+ Nguyễn Văn Dũng - Phó Hiệu trưởng Trường Cán bộ Dân tộc, Ủy viên 

+ Nguyễn Mạnh Cường – Trưởng phòng Biên tập – Phóng viên Tạp chí Dân tộc, Ủy viên 

+ Lộc Xuân Thường – Phó Trưởng phòng Trang tin điện tử, Trung tâm Thông tin, Ủy viên