09:35 01/10/2013 Lượt xem: 1582
Theo Quyết định phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ, Đề án được thực hiện trên phạm vi 24 xã, thị trấn của huyện Định Hóa.

02:29 01/10/2013 Lượt xem: 1519
Dự thảo do Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch xây dựng, hướng dẫn thực hiện chính sách bảo tồn và phát triển văn hóa quy định tại Điều 13; Chính sách phát triển thể dục thể thao quy định tại Điều 14; Chính sách phát triển du lịch vùng dân tộc thiểu số hướng dẫn quy định tại Điều 15 của Nghị định số 05/2011/NĐ-CP về công tác dân tộc.

02:26 01/10/2013 Lượt xem: 1514
Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Kế hoạch số 2019/KH-UBND thực hiện Quyết định số 54/2012/QĐ-TTg ngày 4/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách cho vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn giai đoạn 2013 - 2015 trên địa bàn tỉnh.

08:38 05/09/2013 Lượt xem: 1181
Ngày 23/08/2013, tại Hà Nội, Chi hội Tạp chí Dân tộc đã tổ chức Lễ kết nạp hội viên Hội Nhà báo Việt Nam, nâng tổng số hội viên của Tạp chí Dân tộc lên 38; Tham dự buổi Lễ có đồng chí Nguyễn Quang Hải, Tổng Biên tập Tạp chí Dân tộc; đồng chí Bùi Thị Hồng Thi, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Dân tộc; các đồng chí trong Ban Thư ký Chi hội; các hội viên Chi hội cùng các đồng chí được kết nạp mới.

03:05 07/08/2013 Lượt xem: 1156
Năm 2013, ngân sách trung ương phân bổ 230 tỷ đồng thực hiện 102 dự án định canh, định cư của 29 tỉnh trong cả nước. 6 tháng đầu năm nay các tỉnh đã hoàn thành và đưa vào sử dụng 15 dự án, chủ yếu là các dự án chuyển tiếp từ năm 2012, tổng kinh phí thực hiện ước khoảng 105 tỷ đồng, đạt 45% kế hoạch.

02:59 07/08/2013 Lượt xem: 1048
Tại Thành phố Cần Thơ, Ủy ban Dân tộc (UBDT) đã tổ chức Hội thảo tham vấn Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện Quyết định số 551/QĐ-TTg; Quyết định số 29/QĐ-TTg; Quyết định số 775/QĐ-TTg và Chương trình hành động triển khai Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020. Đồng chí Sơn Minh Thắng, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT và đồng chí Sơn Phước Hoan, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT đồng chủ trì hội thảo.

02:41 07/08/2013 Lượt xem: 1124
Vừa qua, tại huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước, Vụ Pháp chế - Ủy ban Dân tộc (UBDT) phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh Bình Phước đã tổ chức lấy phiếu khảo sát, xác định nhu cầu tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật của cán bộ làm công tác dân tộc và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016, đồng thời tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số và vùng biên giới của 10 xã thuộc 2 huyện Bù Gia Mập và Bù Đăng.

02:03 07/08/2013 Lượt xem: 1149
Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg ngày 18/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.