Phê duyệt Đề án phát triển kinh tế-xã hội vùng trung tâm ATK Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2013-2020

09:35 01/10/2013 Lượt xem: 1582 In bài viết

Mục tiêu của Đề án đến 2020 là nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào các dân tộc trong vùng, phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 10% và 40% số xã vùng ATK đạt tiêu chí nông thôn mới. Bên cạnh đó, nâng cấp, phục hồi, tôn tạo một số điểm di tích lịch sử quan trọng; huy động các nguồn vốn đầu tư phát triển hạ tầng du lịch, phấn đấu đến năm 2020 có trên 800 nghìn lượt khách đến tham quan.

Theo Tạp chí Dân tộc Số 152 trang 19(tháng 8/2013)

[TT: PLN]