Thăm và tặng quà người có uy tín đồng bào Chăm

09:35 03/10/2013 Lượt xem: 1619 In bài viết

Trò chuyện với các vị trong Ban đại diện, chức sắc và cá nhân người uy tín, tiêu biểu đồng bào Chăm theo đạo Hồi giáo tại các Thánh đường nơi Đoàn đến thăm, đồng chí Nguyễn Xuân Châu - Hàm Vụ trưởng - Trưởng Văn phòng đại diện chúc các vị chức sắc và bà con sức khỏe, hạnh phúc, có một tháng Lễ đầy ý nghĩa. Đồng chí đề nghị, với uy tín của mình, các vị tiếp tục tuyên truyền, vận động bà con đoàn kết phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, bảo vệ an ninh trật tự tại địa phương.

Thay mặt cộng đồng người Chăm các khu vực Thánh đường, các vị chức sắc đã gửi lời cảm ơn sự quan tâm quý báu của Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc và hứa sẽ tiếp tục phát huy khả năng, uy tín của mình để động viên bà con người Chăm theo đạo Hồi giáo thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước ổn định cuộc sống, xây dựng đời sống văn hóa mới tại khu dân cư, giữ gìn và xây dựng tốt khối đại đoàn kết các dân tộc trên địa bàn.

Tuấn Anh

[TT: PLN]