12.805 học sinh dân tộc thiểu số được cử tuyển vào các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp

02:29 08/11/2013 Lượt xem: 53887 In bài viết

Đó là kết quả được Bộ Giáo dục - Đào tạo công bố sau 6 năm thực hiện chính sách cử tuyển với mục tiêu nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực và đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật cho vùng dân tộc. So với kế hoạch, kết quả này đạt 88%; 55/63 tỉnh, thành phố có học sinh cử tuyển; 48/54 dân tộc có học sinh cử tuyển, trong đó dân tộc Thái chiếm 15,17%, Khmer chiếm 12,46%, Tày chiếm 9,59%, Mông chiếm 8,04%, Dao chiếm 5,58%. Do các điều kiện khách quan, một số dân tộc chỉ có dưới 10 học sinh cử tuyển gồm: dân tộc Co, Mảng, Rơ Măm, Cơ Lao, Giẻ Triêng, Cống, Pà Thẻn, Lô Lô; 6 dân tộc chưa có học sinh cử tuyển: Brâu, La Hủ, Lự, Ngái, Ơ Đu, Si La. Một số dân tộc có tỷ lệ học sinh cử tuyển ngày càng tăng: Vân Kiều, Chăm, Kháng, Pà Thẻn, Tà Ôi, Xinh Mun. Các dân tộc này trước năm 2006 chưa có học sinh được cử tuyển, nay đã được các địa phương cử đi học.

 

Học sinh, sinh viên cử tuyển đã được bố trí vào học các trường đại học, cao đẳng tập trung đăng ký học các nhóm ngành: Sư phạm, Y tế, Kỹ thuật, Nông lâm, Kinh tế, Xã hội nhân văn,...

Văn Nhất

[TT: PLN]