Hội thảo xây dựng cơ sở dữ liệu các dân tộc thiểu số Việt Nam giai đoạn 2014-2015

09:18 01/11/2013 Lượt xem: 54344 In bài viết

Chủ trương xây dựng bộ cơ sở dữ liệu các dân tộc thiểu số Việt Nam đã có từ cách đây 10 năm. Tuy nhiên kết quả đạt được còn khiêm tốn; dữ liệu đơn giản, chủ yếu là số liệu điều tra của Tổng cục Thống kê và các Bộ, ngành phục vụ tra cứu, khai thác. Dữ liệu dân tộc thiểu số hiện chỉ mới có trên Cổng thông tin điện tử của UBDT ở mức độ thông tin về văn hoá, phong tục, ẩm thực…

Dự kiến Bộ cơ sở dữ liệu về các dân tộc thiểu số xây dựng trong giai đoạn 2014-2015 gồm có: Các cơ sở dữ liệu thông tin chuyên đề về các dân tộc thiểu số Việt Nam, chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước, kết quả thực hiện các chương trình, chính sách ở vùng dân tộc thiểu số, chỉ tiêu thống kê ngành và cơ sở dữ liệu có liên quan khác; cơ sở dữ liệu bản đồ về dân tộc thiểu số (dữ liệu bản đồ nền, dữ liệu thuộc tính trích xuất từ cơ sở dữ liệu chuyên đề); cơ sở dữ liệu đa phương tiện với các Audio, Video giới thiệu, quảng bá hình ảnh, văn hoá, phong tục… của cộng đồng các dân tộc thiểu số.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Phan Văn Hùng nhấn mạnh: Xây dựng Bộ cơ sở dữ liệu về các dân tộc thiểu số Việt Nam được Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo UBDT xác định là một trong các nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ 2011-2016 nhằm mục đích chuẩn hoá, nâng cao chất lượng thông tin phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành, tra cứu, khai thác. Đồng chí yêu cầu hệ thống quản lý, khai thác Bộ cơ sở dữ liệu phải được thiết kế mở, đảm bảo kết nối và trao đổi thông tin với cơ sở dữ liệu khác; có khả năng nâng cấp các dữ liệu thành phần và các chuyên đề về dân tộc thiểu số theo sự mở rộng của thuộc tính, quy mô và dung lượng, số lượng người dùng tham gia hệ thống. Các cơ sở dữ liệu chuyên đề về dân tộc thiểu số được xây dựng dựa trên nội dung và đề xuất tổng thể của các Vụ, đơn vị; các thông tin, chỉ tiêu cụ thể phải có sự phê duyệt trước khi cập nhật; tuân thủ tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước theo thông tư hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Hà Hường- Hoàng Thu

[TT: PLN]