Bộ Y tế đề xuất nhiều hình thức hỗ trợ y tế cho phụ nữ nghèo người dân tộc

08:59 01/11/2013 Lượt xem: 54526 In bài viết

Theo dự thảo, sẽ hỗ trợ toàn bộ chi phí đồng chi trả trong khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại các cơ sở khám chữa bệnh công lập từ tuyến huyện trở lên.

Tính toán của Bộ Y tế cho biết tổng số phụ nữ nghèo là người dân tộc thiểu số thuộc đối tượng được hưởng chế độ hỗ trợ toàn bộ 100% chi phí trong khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại các cơ sở y tế công lập từ tuyến huyện trở lên khoảng 1,2 triệu người. Như vậy, tổng số tiền đề xuất hỗ trợ khám nội trú cho phụ nữ nghèo dân tộc thiểu số mỗi năm ước tính khoảng 6,9 tỷ đồng/năm.

Bộ Y tế cũng đề xuất hỗ trợ tiền ăn trong trường hợp phải điều trị nội trú hoặc sinh con tại các cơ sở y tế công lập từ trạm y tế xã trở lên. Mức hỗ trợ tối thiểu bằng 3% mức lương tháng cơ bản/người bệnh/ngày. Theo tính toán, số tiền ăn hỗ trợ ước tính gần 11,8 tỷ đồng/năm.

Ngoài ra, Bộ Y tế cũng đề xuất hỗ trợ chi phí đi lại từ nhà đến trạm y tế xã, phòng khám đa khoa khu vực và ngược lại cho phụ nữ đi khám chữa bệnh, khám thai (không quá 4 lần khám/1 lần mang thai đối với thai phụ có sức khỏe bình thường), sinh con. Dự kiến, mỗi năm sẽ chi gần 33,4 tỷ đồng cho việc hỗ trợ chi phí đi lại.

Theo đề xuất của Bộ Y tế, kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ này được cân đối trong nguồn kinh phí do ngân sách địa phương bảo đảm từ nguồn chi bảo đảm xã hội theo phân cấp ngân sách hiện hành. Ngân sách Trung ương hỗ trợ đối với các địa phương có ngân sách khó khăn.

Vi Giang

[TT: PLN]