Hỗ trợ học sinh trung học phổ thông vùng đặc biệt khó khăn

08:35 03/10/2013 Lượt xem: 1621 In bài viết

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 12/2013/QĐ-TTg quy định chính sách hỗ trợ học sinh trung học phổ thông ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Theo đó, học sinh đang học trung học phổ thông thuộc loại hình công lập là người dân tộc thiểu số và người dân tộc Kinh thuộc hộ nghèo mà bản thân, bố mẹ, người giám hộ có hộ khẩu thường trú ở xã, thôn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn là đối tượng được hưởng chính sách này. Ngoài ra, những học sinh nói trên do nhà xa hoặc giao thông khó khăn không thể đến trường và trở về trong ngày phải ở lại trường hoặc khu vực gần trường để học tập mới đủ điều điều kiện được hỗ trợ. Mức hỗ trợ tiền ăn bằng 40% mức lương tối thiểu chung/tháng/người; hỗ trợ tiền nhà ở bằng 10% mức lương/tháng/người đối với học sinh phải tự túc chỗ ở. Mỗi học sinh được nhận tiền hỗ trợ không quá 9 tháng/năm học. Kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ quy định tại Quyết định này được cân đối trong nguồn kinh phí chi cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo hằng năm theo phân cấp quản lý ngân sách nhà nước.

Văn Nhất

[TT: PLN]