Bắc Giang: 4000 hộ đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn được vay vốn hỗ trợ sản xuất

02:26 01/10/2013 Lượt xem: 440 In bài viết

Đối tượng được vay vốn là hộ dân tộc thiểu số nghèo có mức thu nhập bình quân từ 200.000 đồng/người/tháng trở xuống đối với khu vực nông thôn và từ 250.000 đồng/người/tháng trở xuống đối với khu vực thị trấn; cư trú hợp pháp, ổn định ở 84 xã, thị trấn thuộc vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh tại 5 huyện: Lạng Giang, Lục Nam, Lục Ngạn, Sơn Động, Yên Thế. Theo Kế hoạch, tổng số đối tượng được thụ hưởng sẽ là 4.000 hộ và tổng nhu cầu vốn là 33,6 tỷ đồng.

Nguyễn Hoàn

[TT: PLN]