Xác định đối tượng chương trình 135

10:03 01/10/2013 Lượt xem: 2261 In bài viết

Hiện nay, các địa phương đã gửi báo cáo kết quả phân định về Ủy ban Dân tộc để đưa ra Hội đồng tư vấn xem xét trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Dự kiến sẽ hoàn thành phân định các xã, thôn bản đặc biệt khó khăn theo tiêu chí của Quyết định 30/2012/QĐ-TTg vào tháng 8/2013; sau đó, tổng hợp danh sách xã đặc biệt khó khăn (xã khu vực III), xã biên giới, xã an toàn khu trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và danh sách các thôn đặc biệt khó khăn của xã khu vực II trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc phê duyệt.

Đỗ Hoàn

[TT: PLN]