Bình Thuận tuyên dương người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

08:57 01/11/2013 Lượt xem: 54388 In bài viết

Những năm qua, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Bình Thuận được đẩy mạnh. Nhiều mô hình tổ chức quần chúng làm nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự được xây dựng, củng cố, duy trì đã góp phần phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Điển hình là mô hình “Họ tộc tự quản về an ninh trật tự” của thôn Lạc Trị, xã Phú Lạc, huyện Tuy Phong, sau một năm thực hiện đã giảm 80% số vụ phạm pháp hình sự, giảm 95% số vụ tai nạn giao thông, phối hợp với cơ quan chức năng phát hiện, ngăn chặn và giải quyết nhiều vụ trộm cắp tài sản, hòa giải kịp thời các vụ tranh cãi, giáo dục thanh thiếu niên lầm lỡ… Bên cạnh đó, các cấp ủy đảng, chính quyền còn thường xuyên tổ chức các buổi tuyên truyền về công tác phòng chống tội phạm trên địa bàn cơ sở với trên 20.000 lượt đồng bào tham dự, 90% số hộ gia đình ký cam kết thực hiện đạt tiêu chuẩn “An toàn về An ninh trật tự”...

Bình Thuận hiện có khoảng 30 dân tộc sinh sống, với trên 86.000 người. Thông qua công tác xây dựng các mô hình quần chúng tự quản, xuất hiện ngày càng nhiều những tấm gương người tốt, việc tốt. Bà con đồng thuận, an tâm sản xuất, phát triển kinh tế, phấn khởi và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và chính quyền các cấp.

Nguyễn Hoàn

[TT: PLN]