Quảng Trị: Đầu tư hơn 20 tỷ đồng xây dựng nhà văn hóa dân tộc Pa Kô và Vân Kiều

09:37 01/10/2013 Lượt xem: 1607 In bài viết

Công trình nhà văn hóa được xây dựng trên diện tích hơn 2.000 m2, có tổng mức đầu tư 20 tỷ đồng từ nguồn vốn Trung ương, vốn Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa và vốn phân cấp huyện quản lý. Công trình dự kiến hoàn thành vào năm 2015, được kỳ vọng sẽ góp phần gìn giữ, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Vân Kiều, Pa Cô trên địa bàn huyện, đồng thời là nơi tuyên truyền các chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước cho đồng bào.

Vi Giang

[TT: PLN]