Dự thảo Thông tư hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 05/2011/NĐ-CP về công tác dân tộc

02:29 01/10/2013 Lượt xem: 448 In bài viết

Thông tư cũng hướng dẫn việc tổ chức thực hiện và trách nhiệm thi hành đối với các Cục, Vụ, Viện thuộc Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch thuộc các tỉnh, thành trong cả nước. Vụ Văn hóa Dân tộc-Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch được giao là đầu mối tổng hợp ý kiến của các địa phương về tình hình, kết quả thực hiện chính sách dân tộc thuộc lĩnh vực nói trên để báo cáo theo định kỳ 6 tháng, 1 năm.

Việt Dũng

[TT: PLN]