09:58 09/06/2015 Lượt xem: 1838
Thực hiện nhiệm vụ được Chính phủ giao tại Điều 11, Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 về công tác dân tộc, vừa qua, Ủy ban Dân tộc và Bộ Nội vụ đã phối hợp xây dựng, ban hành Thông tư liên tịch số 02/2014/TTLT-BNV-UBDT quy định chi tiết hướng dẫn thi hành chính sách cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số. Đây là một văn bản pháp quy quan trọng, là cơ sở pháp lý để thực hiện tốt công tác cán bộ người dân tộc thiểu số của Đảng từ Trung ương đến địa phương, nhất là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, trong bối cảnh chúng ta đang thực hiện công tác nhân sự chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, dự kiến tổ chức vào Quý I năm 2016 và bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp.

09:51 09/06/2015 Lượt xem: 1928
Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức là một trong 7 lĩnh vực trong cấu trúc chỉ số cải cách hành chính. Những năm qua, Ủy ban Dân tộc đã có nhiều giải pháp nhằm xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức hệ thống cơ quan công tác dân tộc theo hướng chuyên nghiệp, trách nhiệm, hiệu quả trong thực thi công vụ.

09:41 09/06/2015 Lượt xem: 1499
Thực hiện thỏa thuận hợp tác giữa Ủy ban Dân tộc Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước, trong các ngày từ 30/11 đến 4/12/2014, Đoàn cán bộ cấp cao của Ủy ban Dân tộc Chính phủ Việt Nam do đồng chí Sơn Phước Hoan – Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm làm Trưởng đoàn đã sang thăm và làm việc tại CHDCND Lào. Cùng đi có các đồng chí: Nguyễn Quang Đức – Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế, Chu Tuấn Thanh – Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền, Nguyễn Quang Hải – Tổng Biên tập Tạp chí Dân tộc, Võ Văn Bảy - Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình 135, Lãnh Thế Vinh – Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ninh.

09:49 08/06/2015 Lượt xem: 1077
Thực hiện chủ trương, giải pháp về cải cách hành chính của Đảng và Nhà nước, năm 2014, Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc đã quyết liệt chỉ đạo các Vụ, đơn vị tập trung thực hiện cải cách hành chính, góp phần xây dựng nền hành chính trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại và hiệu quả. Giải pháp mang tính chất quyết định để thực hiện nhiệm vụ này là phát huy vai trò người đứng đầu trong lãnh đạo, tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính. 

09:43 08/06/2015 Lượt xem: 54610
Điểm nhấn trong các hoạt động kỷ niệm 10 năm thành lập Ban Chỉ đạo Tây Bắc là Chương trình nghệ thuật “Nghĩa tình Tây Bắc”. Đây là chương trình mang ý nghĩa chính trị, xã hội nhằm giới thiệu truyền thống lịch sử, vùng đất, con người, tiềm năng, lợi thế cũng như những khó khăn hiện nay trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng vùng Tây Bắc, thể hiện tình cảm, tấm lòng, nghĩa tình của cả nước với Tây Bắc, Tây Bắc với cả nước; tôn vinh những điển hình tiêu biểu là bộ đội, giáo viên, y, bác sỹ, người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số có nhiều công lao đóng góp cho sự phát triển của vùng. Chương trình do Ban Chỉ đạo Tây Bắc, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy ban Dân tộc, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức, giao Tạp chí Dân tộc và Công ty Cổ phần phát triển Báo Sáng thực hiện. Các đồng chí: Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Bắc; Tòng Thị Phóng - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội; Hà Thị Khiết - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương cùng nhiều đồng chí lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo các tỉnh trong vùng Tây Bắc đã tới dự.

04:20 08/05/2015 Lượt xem: 55747
“Các cháu là những hạt giống đỏ quý gia, cần cố gắng góp sức xây dựng đất nước, vươn lên bằng trí tuệ...”

03:31 07/05/2015 Lượt xem: 1000
. Tập trung xây dựng các đề án, nhiệm vụ Chính phủ giao đảm bảo tiến độ. Quyết liệt chỉ đạo và đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính

09:58 10/03/2015 Lượt xem: 1041
Cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng về công tác dân tộc, Chiến lược công tác dân tộc và Chương trình hành động của Chính phủ triển khai Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020, vừa qua, tại Hà Nội, đồng chí Giàng Seo Phử - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc và đồng chí Vương Đình Huệ - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, đồng chí Vũ Xuân Hồng – Chủ tịch Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Việt Nam đã ký kết chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2014 – 2020 giữa Ủy ban Dân tộc với Ban Kinh tế Trung ương, Ủy ban Dân tộc với Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Việt Nam.

03:31 24/12/2014 Lượt xem: 1070
LTS: Ngày 14/01/2011, Chính phủ ban hành Nghị định số 05/NĐ-CP về công tác dân tộc - văn bản có tính pháp lý cao nhất trong quản lý nhà nước về công tác dân tộc; là công cụ, cơ sở pháp lý quan trọng để các cơ quan nhà nước thực hiện thống nhất quản lý nhà nước về công tác dân tộc. Hướng tới Hội nghị toàn quốc sơ kết thực hiện Nghị định 05, dự kiến tổ chức vào quý III/2015, Ủy ban Dân tộc tiến hành sơ kết đánh giá 3 năm thực hiện Nghị định 05. Tạp chí Dân tộc giới thiệu cùng bạn đọc phần I những kết quả đạt được qua thời gian triển khai thực hiện Nghị quyết 05 về công tác dân tộc.