Các báo, tạp chí tăng cường tuyên truyền đối với vùng dân tộc, miền núi

10:05 06/11/2014 Lượt xem: 55542 In bài viết

Mở đầu hội nghị, nhân kỷ niệm 89 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2014), đồng chí Nông Quốc Tuấn - Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc thay mặt Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Ủy ban Dân tộc đã tặng hoa chúc mừng lãnh đạo 25 cơ quan báo, tạp chí tham gia thực hiện các Quyết định số 2472/QĐ-TTg và 1977/QĐ-TTg về việc cấp một số báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số, miền núi, đặc biệt khó khăn giai đoạn 2011 - 2015.

Báo cáo sơ kết tình hình thực hiện Quyết định số 2472/QĐ-TTg và 1997/QĐ-TTg 6 tháng đầu năm do lãnh đạo Vụ Tuyên truyền trình bày tại hội nghị nêu rõ: do Ủy ban Dân tộc thường xuyên tổ chức công tác giao ban và định hướng tuyên truyền kết hợp với các báo, tạp chí chủ động đổi mới nội dung và hình thức nên chất lượng các ấn phẩm ngày càng được nâng cao, có nhiều chuyên mục hay, hấp dẫn người đọc. Tin, bài đăng trên các báo, tạp chí ngắn gọn, dễ hiểu, trình bày đẹp, phù hợp với trình độ người đọc, nhiều thông tin bổ ích, đề cập mọi mặt của đời sống xã hội, tuyên truyền kịp thời, đầy đủ, chính xác chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giới thiệu kiến thức khoa học - kỹ thuật phục vụ thiết thực lao động sản xuất, xóa đói giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống, bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống. Trong điều kiện giao thông khó khăn nhưng việc vận chuyển, cấp phát báo, tạp chí đến các đối tượng ở cấp tỉnh, huyện, xã và các thôn, bản gần trung tâm xã cơ bản được thực hiện ngay trong ngày.

Bên cạnh công tác tuyên truyền, 6 tháng đầu năm, các báo, tạp chí đã tích cực thăm, tặng trên 2.000 suất quà cho các hộ nghèo dân tộc thiểu số nhân dịp tết cổ truyền, gia đình bị thiên tai, lũ lụt với trị giá trên 10 tỷ đồng. Đặc biệt, dịp kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, các báo, tạp chí đã tổ chức thăm, tặng quà cho các hộ nghèo dân tộc thiểu số, các trường phổ thông dân tộc nội trú các tỉnh Tây Bắc hơn 2 tỷ đồng.

Ghi nhận, biểu dương những thành tích đạt được của các báo, tạp chí trong 6 tháng đầu năm, đồng chí Nông Quốc Tuấn - Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc đề nghị trong 6 tháng cuối năm, các báo, tạp chí cần tập trung khắc phục tồn tại, hạn chế, đẩy mạnh tuyên truyền đến đồng bào các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với vùng dân tộc, miền núi. Vận động đồng bào tham gia giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, tạo nền tảng vững chắc để phát triển đất nước, bảo vệ các lợi ích quốc gia. Các báo, tạp chí tiếp tục bám sát thực tiễn, diễn biến tư tưởng, dư luận xã hội về đời sống, việc làm, thu nhập, đất đai, y tế, giáo dục - đào tạo, môi trường, an sinh xã hội, văn hoá… ở vùng dân tộc, miền núi, biên giới, hải đảo để kịp thời phản ánh, tham mưu với Đảng, Nhà nước, các cấp có biện pháp giải quyết, xử lý kịp thời, tránh gây bức xúc trong nhân dân. Tuyên truyền, giáo dục sâu rộng, có hệ thống trong các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò, tiềm năng, thế mạnh của biển, đảo Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tuyên truyền, phổ biến các quan điểm, chủ trương của Đảng, các văn bản pháp luật về biển, đảo của quốc tế và của Nhà nước ta.

6 tháng đầu năm nay, Tạp chí Dân tộc đã biên tập, in ấn, phát hành 6 số với số lượng 48.564 cuốn (đạt 100% kế hoạch).

Nhằm đảm bảo nội dung tuyên truyền bám sát tình hình thực tiễn của đất nước, của ngành, của vùng dân tộc, miền núi, trong 6 tháng đầu năm, Tạp chí Dân tộc đã chủ động mở mới một số mục: “Chính sách và Cuộc sống” phản ánh tình hình tổ chức thực hiện những chính sách do Ủy ban Dân tộc quản lý; mục “Trang địa phương” phản ánh kết quả tổ chức thực hiện chính sách dân tộc cũng như những đề xuất, kiến nghị của địa phương đối với quá trình quản lý, hoạch định chính sách dân tộc; mục “Chào mừng Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp tỉnh, huyện lần thứ II” phản ánh những chỉ đạo, hướng dẫn của Ủy ban Dân tộc về tiến độ, nội dung Đại hội đối với cơ sở; mục “Tất cả vì biển, đảo quê hương” phản ánh các hoạt động của Ủy ban Dân tộc, đồng bào các dân tộc hướng về vùng biển đảo của Tổ quốc, nhất là trong bối cảnh phía Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng thềm lục địa của nước ta. Nhìn chung, nội dung, hình thức ấn phẩm Tạp chí Dân tộc không ngừng được cải tiến và nâng cao, được bạn đọc đánh giá cao về tính định hướng, tính thiết thực, hiệu quả, chất lượng thông tin.

6 tháng cuối năm 2014, toà soạn tập trung biên tập và phát hành 6 số Tạp chí Dân tộc đảm bảo bám sát tình hình thực tiễn của đất nước, của ngành, của vùng dân tộc, miền núi, đúng định hướng chính trị, nâng cao chất lượng về nội dung và hình thức thể hiện. Mở mới mục “Góp ý Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng về vấn đề dân tộc, công tác dân tộc” và các mục khác phù hợp với tình hình thực tiễn của đất nước, của ngành, của vùng dân tộc, miền núi.

Hoàng Thu