Báo chí góp phần nâng cao nhận thức toàn diện cho đồng bào DTTS

10:49 15/06/2015 Lượt xem: 53888 In bài viết

Năm 2014, gần 40 triệu bản báo, cuốn tạp chí đã đến với các đối tượng thụ hưởng vùng dân tộc, miền núi. Các báo, tạp chí đã bám sát định hướng nội dung tuyên truyền, chú trọng đổi mới cả về hình thức, nội dung. Chất lượng các ấn phẩm ngày càng được nâng cao, có nhiều chuyên mục hay, hấp dẫn người đọc. Các tin bài đăng trên báo, tạp chí có nội dung ngắn gọn, dễ hiểu, trình bày đẹp. Hầu hết UBND các xã đã quản lý, lưu trữ báo, tạp chí được cấp tại trụ sở để các cán bộ đọc, nghiên cứu. Hệ số luân chuyển báo, tạp chí rất cao. Nhiều xã, thôn đã thường xuyên chọn lọc các bài báo hay, hiệu quả, gần gũi, phù hợp dịch sang tiếng địa phương đọc trên loa phát thanh để người dân dễ hiểu, dễ tiếp nhận, dễ làm theo. Các trường học có nhiều hình thức khuyến khích học sinh đọc sách... Nhiều nơi người dân đã chủ động đến nhà trưởng thôn, UBND xã mượn về đọc và chuyển cho nhiều người khác cùng đọc, cùng bình luận, cùng trao đổi.

Để nâng cao hiệu quả của dự án, lãnh đạo các báo, tạp chí thực hiện Quyết định 2472/QĐ-TTg và 1977/QĐ-TTg đề nghị các địa phương quan tâm tới việc tổ chức khảo sát, kiểm tra, đánh giá ở cơ sở để kịp thời nắm bắt, phản ánh và uốn nắn khắc phục tồn tại ở cơ sở; xây dựng cơ chế quản lý sử dụng báo, tạp chí tại cơ sở.

Định hướng công tác tuyên truyền năm 2015, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc Nông Quốc Tuấn đề nghị các báo, tạp chí tiếp tục phát huy cách thức tuyên truyền trong năm 2014. Đó là tập trung phản ánh những mô hình, điểm sáng theo phương châm “dễ gần, dễ nghe, dễ hiểu, dễ làm theo”. Bên cạnh đó, báo chí tập trung tuyên truyền đến đồng bào các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước nói chung, chính sách dân tộc nói riêng; thường xuyên bám sát thực tiễn, diễn biến tư tưởng, dư luận xã hội vùng dân tộc, miền núi để kịp thời tham mưu với Đảng và Nhà nước; có biện pháp giải quyết, xử lý kịp thời tránh gây bức xúc trong nhân dân; tuyên truyền, giáo dục sâu rộng, có hệ thống trong các tầng lớp nhân dân về Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XII của Đảng. Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm đề nghị, năm 2015 là năm kết thúc giai đoạn 2011 - 2015 thực hiện Quyết định số 2472/QĐ-TTg và Quyết định số 1977/QĐ - TTg, các bộ, ngành và địa phương liên quan, các báo, tạp chí cần phối hợp với Ủy ban Dân tộc tổng kết, đánh giá nội dung, hình thức, hiệu quả tuyên truyền của các báo, tạp chí để tổng hợp, tham mưu, đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét chỉ đạo thực hiện giai đoạn tiếp theo.

Tham gia thực hiện Quyết định số 2472/QĐ-TTg, năm 2014, Tạp chí Dân tộc đã phát hành 12 số, với số lượng 97.152 cuốn, đạt 100% kế hoạch xuất bản năm 2014. Nội dung các số Tạp chí tập trung phản ánh chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc; các chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Dân tộc và các Bộ, ngành về vấn đề dân tộc, công tác dân tộc, về cộng đồng các dân tộc Việt Nam; những điểm mới về công tác dân tộc, chính sách dân tộc thể hiện trong Hiến pháp sửa đổi năm 2013, có hiệu lực thi hành từ 01/01/2014; phản ánh đậm nét hoạt động của Đoàn đại biểu 54 dân tộc Việt Nam thăm quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1, góp phần tuyên truyền về chủ quyền biển đảo của Việt Nam cũng như tình đoàn kết, gắn bó của các dân tộc Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp tỉnh, huyện lần thứ II; đánh giá kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế cần khắc phục sau 3 năm thực hiện Nghị định 05 của Chính phủ về công tác dân tộc… Nhìn chung, nội dung, hình thức ấn phẩm Tạp chí Dân tộc không ngừng được cải tiến và nâng lên, được Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam và bạn đọc đánh giá cao về tính định hướng, tính thiết thực, hiệu quả, chất lượng thông tin…

Đáng trân trọng, ngày 9/12/2014, Tạp chí Dân tộc đã xuất sắc đoạt giải Đặc biệt Giải Báo chí toàn quốc viết về dân số, kế hoạch hóa gia đình cho tác phẩm “Tổng quan về tình trạng hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào dân tộc thiểu số ở nước ta” trong loạt bài “Thực trạng và giải pháp giảm thiểu hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào dân tộc thiểu số” do Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam và Bộ Y tế trao tặng. Đây là lần đầu tiên Tạp chí Dân tộc đoạt giải cao nhất tại một cuộc thi nghiệp vụ báo chí ở thể loại “Nghiên cứu lý luận” – một thể loại khó đối với các cơ quan báo chí nói chung, tạp chí nói riêng. Giải thưởng đạt được đã khẳng định bước trưởng thành vượt bậc về chuyên môn, nghiệp vụ đội ngũ biên tập viên, phóng viên Tòa soạn sau 15 năm xây dựng và trưởng thành.

Với những thành tích đã đạt được, năm 2014, Tạp chí Dân tộc vinh dự năm thứ hai liên tiếp được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc tặng Cờ thi đua tiêu biểu xuất sắc.

Phát huy thành tích đạt được, năm 2015, Tạp chí Dân tộc tiếp tục lộ trình đổi mới, phát triển “thương hiệu”, xây dựng ấn phẩm ngày càng chất lượng, có uy tín, có vị thế, hướng tới mục tiêu trở thành cơ quan báo chí lý luận hàng đầu về công tác dân tộc, chính sách dân tộc trong làng báo chí cả nước.

TCDT
(Tạp chí Dân tộc số 169, tháng 01/2015)
[NNL: DH]