Báo chí thông tin kịp thời, toàn diện

03:38 08/05/2015 Lượt xem: 592 In bài viết

Tiếp tục bám sát định hướng nội dung tuyên truyền, chú trọng đổi mới cả về nội dung, hình thức ấn phẩm, từ đầu năm đến nay, các cơ quan báo chí tham gia thực hiện Quyết định số 2472, 1977/QĐ-TTg đã đem đến cho đồng bào các dân tộc thiểu số nhiều thông tin bổ ích, đề cập nhiều mặt của đời sống xã hội, kịp thời tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giới thiệu những điển hình tiên tiến, các mô hình sản xuất, kinh doanh giỏi... Các tin, bài đăng trên báo, tạp chí có nội dung ngắn gọn, dễ hiểu, trình bày đẹp, phù hợp với trình độ của đồng bào. Hầu hết các trường học, đồn, trạm biên phòng thực hiện tốt công tác quản lý, khai thác, sử dụng báo chí được cấp.

Bên cạnh những kết quả khả quan, đại diện các cơ quan báo chí tham gia thực hiện Quyết định số 2472, 1977/QĐ-TTg cũng bày tỏ băn khoăn trước hiện tượng tại một số xã, báo, tạp chí “đóng băng”, không được sử dụng hoặc sử dụng không đúng mục đích, gây lãng phí; 40% người có uy tín được cấp báo nhưng không biết đọc, phần nào hạn chế hiệu quả tuyên truyền tại thôn bản, gia đình, dòng họ...

Khẳng định, việc cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn là cần thiết và nên duy trì chính sách đặc thù này trong thời gian dài, các báo, tạp chí tham gia thực hiện Quyết định số 2472, 1977/QĐ-TTg đề nghị Vụ Tuyên truyền - Ủy ban Dân tộc tăng cường công tác kiểm tra, uốn nắn kịp thời các sai sót; Công ty Phát hành Báo chí Trung ương đẩy nhanh tiến độ phát hành nhằm hạn chế thấp nhất tình trạng báo chí dồn ứ ở xã, không tới tay đồng bào.

Hội nghị đã thảo luận và thống nhất trong quý 4/2014, các báo, tạp chí tập trung tuyên truyền đến đồng bào về Đại hội Đảng các cấp; các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với vùng dân tộc thiểu số, miền núi, vùng đặc biệt khó khăn nói riêng. Tích cực tuyên truyền về Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp tỉnh, huyện lần thứ II. Vận động đồng bào nêu cao tinh thần cảnh giác, tham gia đấu tranh, bảo vệ giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giữ vững an ninh biên giới, tạo nền tảng vững chắc để phát triển đất nước, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia.

Ông Chu Tuấn Thanh – Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền, Ủy ban Dân tộc cho biết, Vụ sẽ tiến hành lấy phiếu tham khảo ý kiến các địa phương vùng dân tộc, miền núi về chất lượng thông tin tuyên truyền trên các báo, tạp chí. Việc làm này nhằm vừa đánh giá hiệu quả của chính sách, vừa phục vụ việc xây dựng khung Đề án “Chính sách hỗ trợ thông tin, báo chí tuyên truyền vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo giai đoạn 2015 - 2020” trình Thủ tướng Chính phủ vào cuối năm nay. Xung quanh nội dung này, Trung tâm Thông tin, Ủy ban Dân tộc cho biết sẵn sàng cung cấp lượng truy cập đối với các tin, bài tuyên truyền về vùng dân tộc, miền núi của các báo, tạp chí được đăng tải lại trên Cổng Thông tin điện tử của Ủy ban Dân tộc như một kênh tham khảo đối với các báo, tạp chí trong việc xác định những chuyên mục, chuyên trang phù hợp và đáp ứng cao nhất nhu cầu của bạn đọc.

Trí Dũng
(Tạp chí Dân tộc số 166, tháng 10/2014)
[NNL: DTH]