Tạp chí Dân tộc đoạt giải Đặc biệt Giải Báo chí Toàn quốc về dân số - KHHGĐ năm 2014

10:03 09/06/2015 Lượt xem: 1862 In bài viết

Đây là Giải Báo chí có uy tín nhằm đánh giá trình độ chuyên môn nghiệp vụ của các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương ở các thể loại báo chí: phát thanh, truyền hình, báo in, báo điện tử, báo ảnh.

 Vượt qua 250 tác phẩm báo chí từ khắp các địa phương trong cả nước và các cơ quan báo chí Trung ương dự Giải, nhóm tác giả Nguyễn Quang Hải - Hoàng Phương Liên (Tạp chí Dân tộc) đã xuất sắc đoạt giải Đặc biệt cho tác phẩm “Tổng quan về tình trạng hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào dân tộc thiểu số ở nước ta” trong loạt bài “Thực trạng và giải pháp giảm thiểu hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào dân tộc thiểu số ở nước ta”.

Đây là lần đầu tiên Tạp chí Dân tộc đoạt giải cao nhất tại một cuộc thi nghiệp vụ báo chí cấp toàn quốc ở thể loại “Nghiên cứu lý luận” - thể loại khó đối với các cơ quan báo chí nói chung, các tạp chí nói riêng. Trước đó, năm 2011, Tạp chí Dân tộc đã vinh dự được trao giải C (không có giải A) Giải Báo chí Quốc gia cho loạt bài “Từ Mường Nhé, nơi tận cùng Tây Bắc của Tổ quốc – Những vấn đề đặt ra cho công tác dân tộc”. Những giải thưởng đạt được đã khẳng định bước trưởng thành vượt bậc về chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ biên tập viên, phóng viên Tòa soạn Tạp chí Dân tộc sau 15 năm xây dựng và trưởng thành.

TCDT
(Tạp chí Dân tộc số 168, tháng 12/2014)
[NNL: DH]