04:37 16/06/2014 Lượt xem: 1958
Mường Khương là huyện vùng cao biên giới thuộc tỉnh Lào Cai, có vị trí quan trọng về quốc phòng, an ninh. Huyện có 14 dân tộc anh em cùng sinh sống trên địa bàn 01 thị trấn và 15 xã; trong đó dân tộc Mông chiếm 41,78%, dân tộc Nùng chiếm 26,8%, dân tộc Dao chiếm 5,75%... Ngoài ra còn một số dân tộc khác có dân số ít như: Phù Lá, Mường, Lô Lô… chiếm 6,8% dân số toàn huyện. Địa hình của huyện có nhiều vực sâu chia cắt xen kẽ các dải thung lũng hẹp.

04:24 16/06/2014 Lượt xem: 995
Lào Cai là tỉnh miền núi vùng cao, biên giới, diện tích tự nhiên gần 6.384 km2, có 180 km đường biên giới giáp tỉnh Vân Nam (Trung Quốc). Tỉnh có 01 thành phố, 08 huyện, 164 xã, phường, thị trấn; dân số 659,6 nghìn người, gồm 25 dân tộc anh em cùng chung sống, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 64%, chủ yếu là các dân tộc: Mông, Tày, Dao, Giáy, Nùng… 

09:27 01/11/2013 Lượt xem: 1536
Trong những năm qua, Đảng, Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách, tập trung nhiều nguồn lực nhằm phát triển kinh tế-xã hội vùng dân tộc, miền núi, đặc biệt là vùng có đông đồng bào dân tộc Mông sinh sống. Tỉnh ủy Yên Bái ban hành Nghị quyết chuyên đề số 03 “Một số nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách về Phát triển kinh tế-xã hội huyện Trạm Tấu, giai đoạn 2006 - 2010” và Nghị quyết số 06 về “Quy hoạch và tăng cường quản lý đất đai vùng cao” đã có tác động tích cực đến tình hình phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Tuy nhiên do đồng bào sinh sống ở vùng cao, xuất phát điểm thấp nên hiệu quả chưa đạt được như mong muốn. Vậy giải pháp nào để phát triển kinh tế-xã hội bền vững vùng đồng bào Mông sinh sống đạt được.

09:24 01/11/2013 Lượt xem: 1748
Giáo dục chuyên biệt cho dân tộc thiểu số thông qua hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú (PTDTNT) và trường phổ thông dân tộc bán trú (PTDTBT) là một bộ phận của nền giáo dục quốc dân. Hệ thống giáo dục chuyên biệt đã ngày càng phát huy vai trò tích cực trong việc duy trì, củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập giáo dục trung học cơ sở (THCS).. Bên cạnh thành tựu, hệ thống giáo dục này đang bộc lộ những bất cập cần được quan tâm tháo gỡ nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục vùng dân tộc, miền núi.

10:05 01/10/2013 Lượt xem: 1166
Truyền thông trong sự phát triển của công nghệ thông tin đang đóng một vai trò mới - vai trò định hướng đời sống xã hội cho mọi người. Truyền thông hay sự chuyển tải thông tin từ người này qua người khác, từ nơi này qua nơi khác, từ nước này sang nước khác nhằm mục đích kết nối, liên kết con người với cuộc sống, con người với xã hội trong một bối cảnh cụ thể. Truyền thông ngày nay được xây dựng trên nền tảng vững chắc của công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Công nghệ thông tin IT cuối thế kỷ XX đầu thế kỷ XXI mở ra một kỷ nguyên thông tin mới, nhanh, nét và hiệu quả. Cũng nhờ công nghệ mới này mà con người chỉ cần ngồi ở một nơi có thể khám phá, có thể trao đổi và tìm hiểu những thông tin, những tư liệu về mọi thứ mà cuộc sống của mình cần. Trong các lĩnh vực truyền thông hôm nay đang hướng tới thì truyền thông trong lĩnh vực tôn giáo đang là một nhu cầu bức thiết.

02:46 01/10/2013 Lượt xem: 1947
Cử tuyển là tuyển sinh không qua thi tuyển vào các trường đại học, cao đẳng, trung cấp nhằm đào tạo cán bộ, công chức, viên chức cho các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và các dân tộc thiểu số chưa có hoặc có rất ít cán bộ đạt trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp. Trong vòng 11 năm, từ 1999 - 2009, cả nước đã thực hiện cử tuyển được 19.720 học sinh các dân tộc thiểu số vào học tại 79 trường đại học, cao đẳng Trung ương và 30 trường cao đẳng địa phương. Nhiều học sinh sau khi ra trường đã được bố trí công việc vào các cơ quan nhà nước, các tổ chức kinh tế, chính trị xã hội và từng bước giữ các vị trí trọng trách ở địa phương. Đó là những thành tựu lớn trong thực hiện chính sách cử tuyển - một chính sách chuyên biệt nhằm đào tạo đội ngũ trí thức dân tộc thiểu số góp phần thực hiện mục tiêu xóa đói giảm nghèo bền vững của các địa phương

02:42 01/10/2013 Lượt xem: 1072
Để tạo nguồn cán bộ người dân tộc thiểu số phục vụ nhiệm vụ công tác của địa phương, những năm qua, nhiều học sinh dân tộc thiểu số tại các tỉnh Tây Nguyên đã được học hệ cử tuyển. Nhưng sau khi tốt nghiệp, việc làm với họ lại khá xa vời...

09:43 08/08/2013 Lượt xem: 1044
Tạp chí Dân tộc là cơ quan báo chí, đơn vị sự nghiệp công lập của Ủy ban Dân tộc, có chức năng nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, phản biện xã hội; thông tin quan điểm, đường lối, chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước về cộng đồng các dân tộc Việt Nam.