03:16 08/05/2015 Lượt xem: 2161
LTS: Ngày 14/01/2011, Chính phủ ban hành Nghị định số 05/NĐ-CP về công tác dân tộc - văn bản có tính pháp lý cao nhất trong quản lý nhà nước về công tác dân tộc; là công cụ, cơ sở pháp lý quan trọng để các cơ quan nhà nước thực hiện thống nhất quản lý nhà nước về công tác dân tộc. Hướng tới Hội nghị toàn quốc sơ kết thực hiện Nghị định 05, dự kiến tổ chức vào quý III/2015, Ủy ban Dân tộc đang tiến hành sơ kết đánh giá 3 năm thực hiện Nghị định 05. Tạp chí Dân tộc giới thiệu cùng bạn đọc một số tồn tại, hạn chế và kế hoạch thực hiện Nghị định 05 trong giai đoạn tới.

02:39 08/05/2015 Lượt xem: 5414
Hà Giang là tỉnh miền núi, biên giới, có gần 278.000 km đường biên giới với Trung Quốc. Diện tích đất tự nhiên gần 8.000 km2; dân số trên 74,3 vạn người, với 19 dân tộc anh em; trong đó dân tộc Mông chiếm 31,5%, Tày 26%, Dao 15,4%, Kinh 12%, còn lại là các dân tộc khác. Đồng bào dân tộc Mông sinh sống phân bố đều khắp ở các huyện trong tỉnh, tập trung đông ở các huyện vùng cao núi đá phía Bắc và các huyện phía Tây. Huyện có tỷ lệ người Mông đông nhất là Đồng Văn chiếm 89%.

03:16 25/11/2014 Lượt xem: 1649
Điều 6, Nghị định 05/2001/NĐ-CP ngày 14/1/2011 của Chính phủ về Công tác dân tộc quy định định kỳ 5 năm một lần tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số (ĐHĐBCDTTS) cấp tỉnh, huyện và 10 năm một lần tổ chức toàn quốc. ĐHĐBCDTTS được tổ chức nhằm củng cố hơn nữa lòng tin của đồng bào các dân tộc thiểu số (DTTS) vào sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng; biểu dương khen thưởng và đề ra giải pháp để nhân rộng các điển hình, nhân tố mới trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội; tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc; đồng thời là dịp để các DTTS trên địa bàn giao lưu gặp gỡ, trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm.

03:08 25/11/2014 Lượt xem: 6523
Thanh niên là một bộ phận hữu cơ của cộng đồng dân tộc. Văn hóa, lối sống của thanh niên cũng là một bộ phận hữu cơ của văn hóa và lối sống của cộng đồng dân tộc Việt Nam. Xây dựng lối sống tích cực, hiện đại, lành mạnh, định hướng lý tưởng sống cho thanh niên nhằm phát huy tối đa vai trò của nguồn lực này đối với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước là nhiệm vụ quan trọng của các cấp, các ngành và toàn xã hội

02:55 25/11/2014 Lượt xem: 1206
Chương trình mục tiêu giảm nghèo của huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk nhận được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền cùng sự phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể, sự nỗ lực của cán bộ giảm nghèo từ huyện đến cơ sở và của chính người nghèo, hộ nghèo. Hàng loạt các chính sách về giảm nghèo của Trung ương và địa phương được triển khai đồng bộ và kịp thời đã đẩy nhanh tốc độ giảm nghèo trên địa bàn huyện.

02:53 25/11/2014 Lượt xem: 5362
Trong các hình thức tín ngưỡng dân gian của nhân dân ta, thờ cúng tổ tiên là loại hình tín ngưỡng tồn tại phổ biến và lâu bền nhất. Trải qua bao thăng trầm, biến cố của lịch sử, thờ cúng tổ tiên vẫn chiếm vị trí quan trọng trong đời sống tinh thần của người Việt Nam; là nét đẹp văn hóa truyền thống, thấm đượm đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, là sự tiếp nối giữa quá khứ, hiện tại và tương lai, nhắc con cháu phải hiếu thảo với ông bà, cha mẹ khi sinh thời và thờ phụng lúc “về với tiên tổ”. Vì vậy, thờ cúng tổ tiên là một giá trị tốt đẹp của văn hóa truyền thống, đã và đang có ảnh hưởng tích cực tới việc củng cố khối đoàn kết dân tộc trong công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước.

03:55 06/11/2014 Lượt xem: 7228
Ngành Hàng không dân dụng Việt Nam (HKDDVN) có vai trò quan trọng trong sự nghiệp phát triển quốc gia. So với các lĩnh vực khác của giao thông vận tải như: đường bộ, đường sắt, đường thủy, hàng hải thì hàng không dân dụng là nhịp cầu nối liền Việt Nam với thế giới nhanh, tiện lợi nhất, đáp ứng nhu cầu giao lưu kinh tế, văn hóa, chính trị và đi lại của nhân dân. HKDD còn là một trong những ngành thu nhiều ngoại tệ cho ngân sách nhà nước và góp phần đưa lại hiệu quả cho các ngành khác trong nền kinh tế quốc dân.

09:56 04/11/2014 Lượt xem: 1379
Huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk có 46,7 km đường biên giới tiếp giáp với tỉnh Muldulkiri (Campuchia). Huyện có 07 đơn vị hành chính cấp xã, với 99 thôn, buôn; diện tích tự nhiên 141.040 ha, trong đó đất sản xuất có 131.841,87 ha và chủ yếu là đất đỏ bazan thích hợp cho việc trồng các cây công nghiệp hàng hóa như cà phê, tiêu. Những năm qua, cùng với cả nước nói chung, công cuộc xóa đói, giảm nghèo cho đồng bào các dân tộc thiểu số huyện Buôn Đôn nói riêng đã có những chuyển biến đáng khích lệ. Sự khởi sắc tại huyện vùng biên của tỉnh Đắk Lắk được đánh giá là do nhiều nhân tố. Trước hết, Đảng, Nhà nước cùng toàn bộ hệ thống chính trị luôn quan tâm, ưu tiên đầu tư, khuyến khích phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Đặc biệt là việc thực hiện chủ trương “Phát huy nội lực, tinh thần tự lực, tự cường của đồng bào các dân tộc, đồng thời tăng cường sự quan tâm hỗ trợ của Trung ương và sự tương trợ, giúp đỡ của các địa phương trong cả nước”.

04:37 16/06/2014 Lượt xem: 1958
Mường Khương là huyện vùng cao biên giới thuộc tỉnh Lào Cai, có vị trí quan trọng về quốc phòng, an ninh. Huyện có 14 dân tộc anh em cùng sinh sống trên địa bàn 01 thị trấn và 15 xã; trong đó dân tộc Mông chiếm 41,78%, dân tộc Nùng chiếm 26,8%, dân tộc Dao chiếm 5,75%... Ngoài ra còn một số dân tộc khác có dân số ít như: Phù Lá, Mường, Lô Lô… chiếm 6,8% dân số toàn huyện. Địa hình của huyện có nhiều vực sâu chia cắt xen kẽ các dải thung lũng hẹp.