Hiệu quả nguồn vốn đầu tư phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số huyện Yên Thế

10:38 15/06/2015 Lượt xem: 53741 In bài viết

Xác định đây là nhiệm vụ hết sức quan trọng và cấp thiết, Huyện ủy - UBND đã ra Nghị quyết và đề ra những chủ trương, biện pháp thực hiện, nhằm sử dụng hiệu quả các nguồn vốn của Nhà nước đầu tư cho huyện, để thực hiện việc xây dựng cơ sở hạ tầng và hỗ trợ phát triển sản xuất cho đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn.

Lấy phương châm công khai, minh bạch trong việc thực hiện các dự án, các xã đã thành lập Ban giám sát cộng đồng bao gồm các đồng chí lãnh đạo xã, thôn, đồng bào có uy tín trong cộng đồng để thực hiện việc giám sát các công trình được Nhà nước đầu tư xây dựng trên địa bàn. Phát huy vai trò gương mẫu, các thành viên trong Ban giám sát cộng đồng đã làm việc hết sức mình để thực hiện nhiệm vụ được giao. Trước khi xây dựng các công trình, chính quyền đã họp bàn với nhân dân bàn phương án, tìm địa điểm sao cho phù hợp, thuận tiện đối với các công trình phúc lợi; hệ thống kênh mương phải phát huy hiệu quả phục vụ tốt cho việc sản xuất nông nghiệp. Khi triển khai xây dựng thì được sự giám sát chặt chẽ của chính quyền và các tổ chức.

Theo thống kê, trên địa bàn của huyện có 10 xã được thụ hưởng các chương trình mục tiêu Quốc gia về đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất theo Chương trình 135, đến nay các công trình được triển khai ở các xã đều đã hoàn thành và đưa vào sử dụng; công trình được đánh giá là có chất lượng cao, hiệu quả.

Yên Thế là địa phương có cách làm hay trong triển khai thực hiện các dự án xây dựng hạ tầng, hỗ trợ đầu tư phát triển sản xuất. Chất lượng công trình được bảo đảm, quyền và nghĩa vụ của đồng bào luôn được đề cao và phát huy một cách tối đa, tạo được sự đồng thuận cao trong đồng bào các dân tộc.

Với truyền thống cách mạng, là nơi diễn ra cuộc khởi nghĩa do người anh hùng áo vải Hoàng Hoa Thám lãnh đạo, được sự quan tâm của các cấp chính quyền từ Trung ương đến địa phương, huyện Yên Thế đang dần “thay da đổi thịt”, đời sống của bà con đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây đang ngày được nâng cao, tạo cho huyện có thêm nguồn lực mới, vững bước đi lên để xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Ngọc Thủy
(Tạp chí Dân tộc số 169, tháng 01/2015)

[NNL: DH]